Prehľadný kalendár lovu zveri na Slovensku
podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10.augusta 2009 ktorou sa vykonáva zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve.vyhl. č. 172/75 Zb., č. 231/97 Z.z., č. 230/01 Z. z., 489/2013 Z. z.

Zver srstnatá

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zajac poľný 1)                       
Králik divý                        
Ondatra pižmová                        
Kuna lesná, kuna skalná                        
Jazvec lesný                        
Vlk dravý 2) 15.                        
Diviak lesný, diviačica 15.                        
Diviača, lanštiak                        
Daniel škvrnitý 15.                        
Danielka, danielča                        
Jeleň lesný, jelienča 15.                        
Jelenica                        
Jeleň sika                        
Pasrnec bielochvostý                        
Srnec hôrny           16.              
Srna, srnča                        
Muflón lesný 3) 15.                        
Muflónica, muflónča                        
Šakal zlatý                        
Kamzík vrchovský alpský                        
Líška hrdzavá                        
Medvedík čistotný                        
Psík medvedíkovitý                        
Tchor tmavý                        
Norok severoamerický                        
Nutria riečna                        

Zver pernatá

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Jariabok hôrny - kohút                     15.    
Morka divá - kohút       16.   15.                
Morka divá - obe pohlavia                        
Bažant poľovný - kohút 4) 15.                        
Bažant jarabý - kohút 5)                        
Jarabica poľná                   16. 15.      
Kuropta horská                   16.      
Holub hrivnák                        
Hrdlička záhradná                        
Lyska čierna 15.                        
Sluka lesná                        
Hus divá, hus poľná, hus bieločelá 20.                        
Kačica divá                        
Chochlačka sivá, vrkočatá 15.                        
Havran čierny 20.                        
Sojka škriekavá 6)                   20.      
Straka čiernozobá 7)                   10.      
Vrana túlavá 8)   10.                      
Poznámka: 1) lov sokoliarskymi dravcami od 1.septembra do 31. decembra
  2) okrem území:
  a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre
 
  b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca
 
  c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese
Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín
 
  d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník
 
  3) muflón samec vo zverniciach celoročne
 
  4) v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra
 
  5) v bažantniciach od 1. septembra do konca februára
 
  6) v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
 
  7) v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
  8) v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára

  - v samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú.
 
  - na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra
 
  - v poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú.
 
  - loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky; loviť ju možno od 1. októbra do konca februára.
 
  - ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.
 
  - vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.