Viete že ...
 

 
Ak chcete zväčšiť písmo na zobrazovanej stránke treba vykonať jednu z nasledujúcich procedúr :
  • stlačiť a pridržať kláves Ctrl a potočiť kolieskom myšky

  • stlačiť a pridržať kláves Ctrl a vpravo na numerickej klávesnici stláčať kláves plus, mínus alebo nulu.