K dispozícii je tiež bezplatná android aplikácia Nioba (v Obchod Play).
Alebo zjednodušená verzia web aplikácie prispôsobená pre mobilné zariadenia.
V internetovom prehliadači vášho mobilného zariadenia zadajte do adresného riadku https://smart.nioba.sk. Pridajte si ikonku na plochu. Všetko bezplatne.
Funguje to aj v ajfónoch.

  Ako začať  


Internetová kniha návštev poľovného revíru je elektronickou modifikáciou klasickej papierovej knihy návštev. Údaje sa do knihy zaznamenávajú pomocou web aplikácie na počítači (PC, notebook, tablet) pripojeného k internetu, zjednodušenej web aplikácie prispôsobenej pre mobilné zariadenia, mobilnej aplikácie Nioba (Android) alebo posielaním SMS-iek z mobilného telefónu.
Tu si môžete pozrieť stručný informačný leták.
Hneď na začiatku si zaregistrujte svoj vlastný revír a začnite s knihou pracovať bez akýchkoľvek obmedzení.
Prvých 6 mesiacov je používanie knihy návštev revíru bezplatné. Potom je poplatok 90 € za revír a rok.


Ako vytvoriť nové konto pre váš revír ?

 • Na začiatku si vytvoríte konto pre váš revír v menu 'Registrácia (nový revír)'. Vymyslite si a zapíšte ho do okienka pre Kód nového revíru. Nepoužívajte medzery a znaky s mäkčeňom a dĺžňom. Vyplňte tiež názov revíru. Všetci členovia vašej poľovníckej organizácie sa budú pod týmto kontom prihlasovať do knihy, resp. budú toto konto uvádzať v odosielaných SMS správach.
 • V menu 'Správa systému', kde sa prihlásite ako používateľ s prezývkou 'admin' s počiatočným heslom 'admin' postupne vyplníte údaje o vašom poľovnom revíri, vytvoríte zoznam členov vašej organizácie, zoznam lokalít a prípadne i účelu návštevy. Všetky údaje je možné dopĺňať i neskôr počas jednotlivých zápisov do knihy.
 • V menu 'Správa systému -> Systémové nastavenia' si môžete upraviť niektoré prednastavené systémové parametre.
 • Nezabudnite zmeniť heslo používateľa 'Administrátor' s prezývkou 'admin' z počiatočného hesla 'admin' na ľubovoľné, vami zvolené, v menu 'Úprava profilu' (ozubené koliesko za menom vpravo hore).
 • Oznámte všetkým vašim členom názov konta vášho revíru a každému jednotlivo aj jeho prezývku a vygenerované počiatočné heslo.

Ako sa prihlásiť ?
 • V menu kliknite na položku Prihlásiť sa. Predpokladá sa, že konto vášho revíru už bolo predtým vytvorené.
 • Zapíšte názov konta vášho revíru a stlačte Pokračovať.
 • Po úspešnom prihlásení revíru bude systém požadovať vašu identifikáciu. Zapíšte alebo vyberte z ponúkaného zoznamu vašu prezývku a stlačte Pokračovať. Zapíšte tiež heslo k vašej prezývke a stlačte Pokračovať.

Návšteva revíru
 • pred odchodom do revíru sa prihláste do systému pod kontom vášho revíru
 • v menu 'Návšteva revíru' zvoľte možnosť 'Zapísať novú návštevu' (zelená ikonka vpravo hore).
 • v zobrazenom formulári vyplníte jednotlivé polia buď výberom z ponúknutých údajov alebo po stlačení editačnej ceruzky údaj priamo vpíšete
 • záznam môžete urobiť aj za iného člena vašej organizácie, napr. na požiadanie prostredníctvom telefónu. Systém v pozadí eviduje meno člena, ktorý zápis urobil a zaznamená presný čas zápisu
 • po návrate z revíru v tabuľke vyhľadáte záznam, ktorý ste urobili pred odchodom. Po stlačení editačnej ceruzky (na konci riadku) sa zobrazí formulár, do ktorého môžete doplniť Čas odchodu z revíru a Zhodnotenie. Systém zaeviduje meno člena, ktorý zápis urobil a zaznamená presný čas zápisu
 • registrovať príchod do revíru ako aj odchod z revíru je možné aj bez použitia počítača. Postačí na to bežný mobilný telefón, z ktorého sa dajú odosielať SMS správy. Ako použiť mobilný telefón si pozrite po prihlásení sa do systému v menu 'Zápis SMS'

Hlásenie úlovku
 • v menu 'Hlásenie úlovku' sa zobrazí tabuľka s doteraz nahlásenými úlovkami
 • zvoľte možnosť 'Zapísať nový úlovok' (zelená ikonka vpravo hore)
 • v zobrazenom formulári vyplníte jednotlivé polia buď výberom z ponúknutých údajov alebo po stlačení editačnej ceruzky údaj priamo vpíšete
 • systém v pozadí eviduje meno člena, ktorý zápis urobil a zaznamená presný čas zápisu
Poplatok za používanie
 • prvých 6 mesiacov je používanie knihy návštev bezplatné
 • potom je poplatok za jej používanie 90 € za revír a rok.
 • v poplatku je zahrnutých i 100 SMS-iek. Môžete ich hromadne rozposlať vašim členom alebo si môžete vyžiadať odpoveď na SMS dotaz 'Kto je v revíri'
 • je možné predplatiť si i viac odpovedných SMS-iek. Cena jednej je 0.06 €

 
  KNIHA NÁVŠTEV
poľovného revíru
 
     
 

Rok 2024